Privatlivspolitik og GDPR

GDPR og det med småt

Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Octopuds

Hylstupvej 16, 4173 Fjenneslev
Nedenstående benævnt som virksomheden.

Vi sætter fortrolighed og datasikkerhed meget højt og overholder Eu loven om persondatahåndtering. Dine oplysninger er sikre hos os.

INDHOLD

1. Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger
2. Hvad bruger vi dine oplysninger til
3. Hvilke oplysninger indsamler vi om dig
4. Hvordan indsamler vi persondata om dig
5. Hvad danner grundlag for vores behandling af oplysninger om dig
6. Hvem deler vi vores oplysninger med
7. Hvornår overfører vi personoplysninger til lande beliggende uden for EU
8. Hvor længe bevare vi oplysninger om dig og info om sletteprocedurer
9. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger træffes
10. Hvilke rettigheder har du
11. Cookiepolitik

 

1. Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger

Den dataansvarlige er virksomhedens indehaver:
Martin Carl Christensen, Hylstrupvej 16, 4173 Fjenneslev. 28184200 martin@octopuds.dk

 

2. Hvad bruger vi dine oplysninger til

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Levering af aftalte ydelser/varer/services.
Kommunikation med dig i forbindelse med udbud af vores tjenester.
Individuel markedsføring, målretning af skræddersyede tilbud og ydelser til lige netop dine personlige behov og ønsker.
Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores produkter og services.

 

3. Hvilke oplysninger indsamler vi om dig

Vi behandler kun oplysninger til de formål der er nævnt under punkt 2.
Vi behandler almindelige personoplysninger (navn, adresse , telefonnummer og mailadresse) ved salg, i forbindelse med afgivelse af tilbud, udførelse af opgaven og den endelige fakturering. Bemærk venligst at almindelige personoplysninger er en forudsætning for at virksomheden er i stand til at tilbyde produkter og service.
Billeder af opgaven – billederne er altid taget uden at gengive personer, afsløre værdier eller inventar og uden at angive nøjagtig lokation.
Vi benytter billeder fra udførte opgaver, efter aftale med kunderne – som bruges til markedsføring på facebook, Instagram, google og egen hjemmeside octopuds.dk – de kan slettes efter henvendelse fra kunden til virksomhedens dataansvarlige.
Betalingshistorik
Købshistorik

Vi indsamler ikke oplysniger om køn, alder, helbredsoplysninger eller oplysninger om hvilke device’s der benyttes til kontakt til vores virksomhed.

 

4. Hvordan indsamler vi persondata om dig

De data vi behandler er oftest indsamlet direkte fra kunden selv.
Vi kan behandle oplysninger indsamlet hos tredjeparter, såsom vores samarbejdspartnere.

 

5. Hvad danner grundlag for vores behandling af oplysninger om dig

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag. Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:
Dit udtrykkelige samtykke.
Behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale som du er en del af, eller af hensyn til gennemførelsen af serviceopgaver, der på din anmodning er bestilt.
Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, der påhviler virksomheden.
Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse. Legitime interesser kan udgøre;
Løbende forbedring af produkter, services, shopping-oplevelse og teknologier.
For at målrette vores kommunikation med dig i overensstemmelse med dine præferencer.

 

6. Hvem kan vi dele dine oplysninger med

Vi kan dele oplysninger om dig med:
Vores leverandører.
Vores partnere.
Analyse- og segmenteringsplatforme, såsom Google Analytics, Facebook Business Manager eller Google Adwords.
Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.
Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål, at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel.

 

7. Hvornår overfører vi persondata til lande uden for EU/EEA

Dine personoplysninger kan behandles af databehandlere placeret uden for EU/EEA.
Såfremt dine personoplysninger behandles af en udbyder i et andet land, sikrer virksomheden, at udbyderen alene behandler dine oplysninger i henhold til virksomhedens instruks samt at oplysningerne i øvrigt behandles under passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
Såfremt vi overfører personoplysninger til en databehandler placeret uden for EU/EEA, behandles dataene alene til de formål, der er nævnt under punkt 2.
Vi overfører kun dine persondata til udlandet såfremt;
Kommissionen har fastslået at landet har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller
overførslen baseres på en aftale der effektivt sikrer dine rettigheder samt et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, eller overførslen er baseret på Kommissionens standardbestemmelser.

 

8. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger og info om sletteprocedurer

Virksomheden sletter løbende oplysninger om inaktive kunder, og opbevarer alene dine oplysninger så længe de er nødvendige for at opfylde det formål de oprindeligt blev indsamlet til. (Se afsnit 2)
Vi fører et kundekartotek som kun er til internbrug – det bruges til at holde styr på aftaler, tilbud og udførte opgaver, samt til at overholde bogføringsbestemmelserne ifølge loven. Det er ikke offentligt tilgængeligt og opbevares sikkert.
Virksomheden bruger og gemmer de personoplysninger, der fremgår af fakturaen der danner grundlag for dit køb hos os, i op til fem år i henhold til gældende lovgivning om bogføring. Herefter destrueres disse. Mailkorrespondencer mellem virksomhed og kunde slettes løbende og senest 2 år efter endt samarbejde.
Med hensyn til markedsføring videregives navn og email til tredjeparten Trustpilot. Dette bliver kunden bekendtgjort med og der er en løbetid på 14 dage fra afgivelse af oplysningerne til at de bliver offentliggjort – så kunden kan nå at afgive indsigelse og bede om at få oplysningerne slettet. Virksomheden opsamler og gemmer ikke disse oplysninger, da det foregår udelukkende mellem kunden selv og tredjeparten.

 

9. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har vi truffet

Hos virksomheden gør vi vores bedste for, at passe godt på dine personoplysninger.
Vi sikrer dine personoplysninger gennem såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, med henblik på at beskytte dine oplysninger mod uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion/sletning eller tab af oplysninger.

 

10. Hvilke rettigheder har du

Som kunde hos virksomheden har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:
Besigtigelse og berigtigelse på hjemmesiden
Sletning
Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til virksomheden i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format
Mulighed for at trække dit samtykke tilbage:
Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil høj grad afhænge af den konkrete behandlingssituation.
Som kunde hos virksomheden har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger ligesom du har mulighed for, at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage. Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos virksomheden slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende;
Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen),
Ikke ønsker at modtage direkte markedsføring,
Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller
Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

 

11. Cookiepolitik

Vi spiser gerne cookies men vi indsamler dem ikke, ej heller bruges tracking-url’er, beacons og lign. – da det er vigtigt for os at kunden selv kan vælge hvilke oplysninger der deles med virksomheden.

 

Hvis du mener at virksomheden behandler dine personoplysninger ulovligt, har du mulighed for, at indgive en klage til det danske Datatilsyn.

Hvis du ønsker at vi skal opdatere, ændre eller slette personoplysninger, vi har registreret om dig, hvis du ikke ønsker at modtage yderligere henvendelser fra os via e-mail eller på tredjepartshjemmesider, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, bedes du kontakte os på e-mail (se kontaktinfo under punkt 1).

Vi opdaterer vores handelsbetingelser og persondatapolitik løbende, i takt med at EU’s regler for persondata udvikler sig efter 25. maj 2018.